Aká je kvalita zahraničných jazykových škôl?

  • Úvod
  • Kvalita jazykových škôl

Hodnotenie kvality zahraničných jazykových škôl: TRAWELL Index

Počas nášho pôsobenia sme zistili, kvalita jazykových škôl ponúkajúcich jazykové pobyty v zahraničí je veľmi rôzna. V tomto článku ti vysvetlíme čo je podstatné a čo menej pri posudzovaní kvality jednotlivých zahraničných jazykových škôl.

Prečo vznikol TRAWELL Index?
Jazykový pobyt v zahraničí nie je lacná záležitosť a záleží nám na tom, aby ste za svoje peniaze získali zodpovedajúcu kvalitu a váš pobyt bol maximálne efektívny.

Kvalita jazykových škôl ponúkajúcich jazykové pobyty v zahraničí je rôzna. Dospeli sme k názoru, že samotná cena jazykového kurzu môže byť zavádzajúcim kritériom výberu, a to najmä ak je jediným faktorom pri rozhodovaní.

Vytvorili sme preto systém hodnotenia, ktorý mapuje školy komplexne podľa viacerých kritérií a výsledok môžete vidieť v hodnotiacej tabuľke s názvom TRAWELL Index.

Hodnotiace kritériá

Z osobných skúseností, referencií našich klientov a z dostupných údajov o samotnej škole hodnotíme nasledovné oblasti:

  1. vybavenosť školy
  2. kvalita výuky
  3. ubytovacie služby
  4. aktivity na voľný čas
  5. celkový dojem

Nakoľko prevažná väčšina z vás ide na jazykový pobyt prvý raz, sotva dokážete posúdiť objektívne kvalitu jednotlivých škôl. Preto je tu naša pomôcka TRAWELL Index.

Lokalita a vybavenosť školy

Škola sídli v samostatnej budove a máte tu všetko od učební, cez počítačovú miestnosť, študovňu, knižnicu, občerstvenie, prípadne môžete v samotnej budove i bývať. Inde škola sídli na x-tom poschodí polyfunkčnej budovy, odkiaľ máte ako na dlani celé okolie mesta s výhľadom na pláž, či blízke pohorie. Je rozdiel, ak má škola niekoľko tried, alebo ich má desiatky. Nie je jedno, či vás bude v triede zopár, alebo sa tam budete tiesniť dvadsiati.

Kvalita výuky

Kvalitu výuky ovplyvňuje najmä kvalifikácia lektorov, ďalej či vás vyučuje osoba, pre ktorú je daný jazyk materinským jazykom. Je dobré ak škola má triedy v rôznych jazykových úrovniach. Ak bude v jednej skupine začiatočník aj pokročilý, bude to strata času pre oboch. Kvalitu výuky ovplyvňuje aj nrodnostné zloženie triedy. Ak v triede prevládajú študenti jednej či dvoch národností, možno sa naučíte viac výrazov od nich ako od lektora.

Ubytovanie

Z pohľadu bývania je dobré ak máte na výber z viacerých možností. A môžete sa rozhodovať podľa vašich preferencií, cenovej náročnosti i komfortu. Bývať v hostiteľskej rodine, v apartmáne, študentskom internáte, alebo v päťhviezdičkovom hoteli? Každá vairanta má svoje výhody i nevýhody. Nie každá škola zabezpečuje ubytovanie vo vlastnej réžii. Ak to pre školu zabezpečuje poverená agentúra, pri vzniknutých problémoch je náprava menej flexibilná. Vlastný personál školy bude mať väčší záujem, aby boli študenti spokojní s bývaním. V závislosti na tom aký komfort hľadáte, dôležitý faktor pri rozhodovaní bude aj údaj o vzdialenosti ubytovania od samotnej školy.

Voľnočasové možnosti

Ako využiť čas po skončení vyučovania? Ak ste v Londýne, New Yorku, či v Sydney, rozhodne nebudete mať čas na nudu. Miestne pamiatky, kultúrne i športové udalosti vám nedajú čas na oddych a možno ani nestihnete všetko navštíviť. Ak však budete v malom mestečku, zrejme možnosti využitia voľného času budú úplne iné. Nemusí byť škola tesne pri pláži, ak má svoj vlastný bazén. Po vyčerpávajúcom štúdiu, môžete napr. relaxovať vo fitness centre, či posedieť si v priľahlej záhrade v areáli školy.

Celkový dojem

O samotnej škole veľa napovie aj dĺžka jej existencie a referencie klientov. Akreditácia škôl taktiež naznačuje kvalitu školy. Niektoré školy sa snažia byť za každú cenu v úplnom centre mesta. Tým pádom budú asi drahšie, než také, ktoré sú mimo centra. A škola mimo centra bude zrejme lacnejšia, okrem toho nájdete takto aj bližšie bývanie. Z centra máte blízko k zábave, k pamiatkam, ale možno bude cestovať z ubytovania neprimerane dlho ...

Niektoré školy sú samostatné a udržujú si dlhodobo svoju kvalitu i nezávislosť. Tradícía môže byť cennejšia ako známa značka školy s pobočkami v mnohých krajinách. Sieť škôl s desiatkami pobočiek býva zvyčajne drahšia, čo však nemusí automaticky znamenať záruku kvality. Možno zaplatíte za meno školy a nie za efektívnu výuku.

Ako čítať TRAWELL Index?

Každé jednotlivé kritérium sme ohodnotli známkou od 1 do 5, pričom jednotka je najslabšie hodnotenie a päťka najlepšie. Následne sme v danej skupine spriemerovali známky, tie vidíte v grafickom tvare v tabuľke. Ich význam je nasledovný:

1 hviezda - nedostatočná
2 hviezdy - limitovaná
3 hviezdy - dostatočná
4 hviezdy - dobrá
5 hviezd - výborná

Posledný údaj je priemernou hodnotou známok z piatich oblastí a ten je v číselnom tvare.

Porovnajte jednotlivé školy!

Hodnotenie jednotlivých škôl priebežne rozširujeme na ďalšie školy z našej ponuky.

Jednu z tých prvých nájdete napr. tu: kurzy angličtiny LSC London