Výhody jazykového pobytu v zahraničí

  • Úvod
  • Výhody jazykového pobytu v zahraničí

Výhody kurzu v zahraničí

Ak sa chceš naučiť cudzí jazyk, mal by si si zvoliť taký spôsob štúdia, ktorý ti to umožní efektívne. Preto tu uvádzame výhody jazykového pobytu v zahraničí.

Na štúdium cudzích jazykov máš dnes veľa možností. Jazykové kurzy sú rôzne z pohľadu kvality, ako aj ceny. Ak aj nemáš vo svojom okolí jazykovú školu, určite nájdeš niekoho, kto ťa môže učiť, či doučovať. Kurz v domácom prostredí ti však určite neposkytne viacero vecí, ktoré sú úplne samozrejmé pri pobyte v zahraničí.

Jazykové kurzy v zahraničí prinášajú najmä tieto výhody:

  • rýchle zvládnutie jazyka
  • zvýšenie vlastného sebavedomia
  • nové priateľstvá
  • zážitok na celý život

Rýchle zvládnutie jazyka

Už počas krátkeho pobytu sa výrazne zdokonalíš v cudzom jazyku. Dá sa povedať, že mesačný pobyt na jazykovom kurze v zahraničí nahradí rok domáceho štúdia. Kurz v zahraničí treba považovať za vyšší stupeň v štúdiu jazyka. Základným stupňom je výučba v škole, či návšteva domácich jazykových škôl. Tu sa naučíš slovnú zásobu a gramatiku, ale na to, aby si stratil zábrany komunikovať a začal v danom jazyku rozmýšľať, či snívať, potrebuješ pobyt v zahraničí.

Zvýšenie vlastného sebavedomia

Takýto pobyt má svoje čaro aj v tom, že účastník spozná novú krajinu, jej obyvateľov a spôsob ich života. Nezanedbateľným prínosom jazykového pobytu je zvýšenie vlastného sebavedomia a to bez ohľadu, či si 16-ročný študent, alebo 50-ročný podnikateľ!

Získaš nové priateľstvá

Tvoji spolužiaci v triede budú z rôznych krajín sveta a ak s nimi stráviš spoločne niekoľko týždňov jazykového pobytu, získaš tak nových známych a nadviažeš priateľstvá, ktoré môžu pretrvať po celý život.

Zážitok na celý život

Ak stráviš mesiac v Londýne, či polrok v ďalekej Austrálii, tvoj život dostane úplne nový rozmer. Budeš žiť, kratšiu, či dlhšiu dobu, v ideálnom prostredí, kde znie angličtina na každom kroku a nielen počas vyučovania v jazykovej škole a nepochybne to bude zážitok na celý život.