Ako si zvoliť jazykový pobyt v zahraničí

 • Úvod
 • Ako si zvoliť správny jazykový pobyt

Výber vhodného jazykového kurzu v zahraničí

Prečítajte si naše rady ako si zvoliť správny jazykový pobyt v zahraničí.

Jazykový kurz v zahraničí je najefektívnejší, ale zároveň nie najlacnejší spôsob na zvládnutie cudzích jazykov. Preto je dôležité, aby ste pri výbere starostlivo a dôkladne posúdili existujúce možnosti a zvolili si pre seba kurz, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Pred konečným rozhodnutím do ktorej krajiny a na ktorú školu sa prihlásiť, sa dôkladne oboznámte s ponúkanými možnosťami a zvážte všetky aspekty takéhoto pobytu.

Zamerajte sa hlavne na nasledovné :

 • úroveň znalosti jazyka pred nástupom na kurz
 • kvalita jazykovej školy
 • druh kurzu
 • počet študentov v triede
 • intenzita výuky
 • dĺžka pobytu
 • získanie certifikátu
 • ubytovanie a strava
 • využite voľného času
 • práca popri štúdiu

Na úvod si vytýčte cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a potom k tomu hľadajte vhodný kurz, ktorý umožní dosiahnutie vášho cieľa. Typ kurzu, jeho intenzita a celková dĺžka pobytu sú z tohto pohľadu najdôležitejšie. Ostatné podmienky pobytu si zvoľte podľa vlastných preferencíí a tak aby ste sa na pobyte cítili komfortne. Pred zvolením konkrétneho kurzu si zistite vašu jazykovú úroveň. Z tej sa vychádza pri výbere najvhodnejšieho kurzu. Zrejme každý má vlastné podmienky, ktoré konečnú podobu jeho voľby limitujú - ide hlavne o dĺžku pobytu, termín nástupu, či celkovú cenu, ktorú je ochotný za pobyt zaplatiť. Správny kurz bude teda kompromisom medzi tým čo zabezpečí zvolený cieľ a umožnia vaše limity.

Úroveň znalosti jazyka pred nástupom

Najneskôr na začiatku kurzu každý absolvuje vstupný test. Mnohé školy vyžadujú, aby ste spravili test vopred. Na základe testu budete zaradený do triedy so študentami na rovnakej úrovni jazykových znalostí. Pre úplných začiatočníkov sa otvárujú kurzy zvyčajne raz štvrťročne. Ak patríte medzi začiatočníkov, tak doporučujeme nástup na kurz podľa termínov školy.

Základné vedomostné úrovne cudzieho jazyka:
(A1) beginner - úplný začiatočník: pozná len niekoľko základných výrazov, nerozumie hovorenému jazyku
(A2) elementary - začiatočník: dokáže použiť jednoduché frázy v každodenných situáciach, má slabú slovnú zásobu, rozumie jednoduchým vetám a príkazom
pre intermediate - mierne pokročilý: vie rozprávať na rôzne témy, ale s obmedzenou slovnou zásobou, porozumie väčšine hovoreného slova za predpokladu, ak je prednesené pomaly a zreteľne
(B1) intermediate - nižšie stredne pokročilý: komunikuje bez problémov v bežných situáciach, často robí chyby v gramatike, zložité vetné štruktúry nedokáže správne použiť
(B2) upper intermediate - vyššie stredne pokročilý: ovláda gramatiku, vyjadruje sa správne a má bohatú slovnú zásobu, bez problémov chápe anglický text, neznáme výrazy porozumie z kontextu
(C1) advanced - pokročilý: plynule a presne komunikuje vo všetkých oblastiach, občas má problémy s použitím idiómov, špecifické výrazy z odbornej terminológie dokáže opísať
(C2) excelent - veľmi pokročilý: výborná jazyková znalosť, blíži sa k úrovni vyjadrovania osôb, pre ktorých je daný jazyk materinským jazykom.

Kvalita jazykovej školy

Kvalitu školy je nutné posudzovať komplexne, vždy sa totiž jedná o súhrn viacerých faktorov. Dlhoročná tradícia, akreditácia, vybavenie najnovšími technológiami, kvalifikovaní vyučujúci, moderné vyučovacie metódy, kvalitné učebné pomôcky, lokalita a priestory školy, možnosti ubytovania, počet študentov v triede ako aj ich národnostné zloženie. To všetko hovorí o kvalitnej, či menej kvalitnej škole. Rozhodne nehodnoťte školu podľa ceny kurzov! Cena nie je kritériom kvality, aj keď sa hovorí, že za kvalitu sa platí. Lacný kurz určite nebude najlepší, ale pozor i na druhú stranu mince - neplatí, že drahá škola musí byť automaticky i kvalitná. O kvalite našich partnerských škôl čítajte podrobnejšie v článku TRAWELL Index.

Druh kurzu

Na zvládnutie základov cudzieho jazyka je určený všeobecný kurz, následne sa môžete zdokonaľovať a postupovať v jazykových úrovniach až po získanie medzinárodného certifikátu. Pre dospelých, t.j. pre starších ako 17 rokov, sú kurzy počas celého roku. Kurzy pre mládež vo veku od 8 do 16 rokov sú aktuálne počas letných mesiacov. Niektoré školy umožňujú využiť jarné a zimné prázdniny na zlepšenie angličtiny a organizujú v tomto období 1-2 týždňové kurzy.

Ak je vaša angličtina na dobrej úrovni, môžete študovať odborný kurz, napr. kurz obchodnej angličtiny, kurz zameraný na výpočtovú techniku, prípadne ďalšie špecializované kurzy.

Pre jazykovo zdatných záujemcov sa núka možnosť pracovnej stáže. Nezískate síce žiadnu finančnú odmenu, ale zato cenné skúsenosti z pobytu v zahraničnej firme. Ak uprednostňujete aktívny pobyt, tak si môžete zvoliť kombinované kurzy. Popri angličtine sa venujete aktívne ďalšej činnosti - surfovanie, potápanie, golf, či lyžovanie. Podobný charakter majú aj tzv. study tours, ktoré sú organizované pre skupiny záujemcov. Škola pripraví program podľa požiadaviek skupiny. Takto možno navštíviť okolité turistické atrakcie, či významné kultúrne a športové udalosti, ale napr. aj výrobné podniky, či poľnohospodárske farmy.

Počet študentov

Jednotlivé školy sa od seba odlišujú maximálnym počtom študentov v triede. Ideálne by bolo, keby ste bol sám s učiteľom. Taká možnosť je, ale je drahá. Bežne býva v triede 5-12 ľudí. Sú však školy, kde sa počet študentov vyšplhá aj na 20, čo na prvý pohľad vypadá veľa. Keďže sa každá činnosť vykonáva vo dvojiciach, či v skupinách, ani takýto veľký počet nemusí byť až takou nevýhodou.

Intenzita výukyŠkoly ponúkajú výuku zvyčajne tri až šesť hodín denne. Vyučovacia hodina trvá 45 minút, ale niekde to môže byť až 60 minút. V Anglicku si študenti volia 3 lekcie, v Austrálii a na Novom Zélande sa študuje intenzívnejšie – denne to býva 5 hodín. Pre začiatočníkov sa doporučuje vyššia intenzita, t.j. 5 až 6 vyučovacích hodín. Pre pokročilejších postačuje trojhodinová intenzita výuky denne. O tom, ako si zvoliť tú správnu intenzitu, píšeme podrobne na našom blogu v článku Optimálna dĺžka a intenzita pobytu.


Dĺžka pobytu

Odporúčaná dĺžka je minimálne 4 týždne. Vhodná dĺžka pobytu závisí od stupňa znalosti jazyka. Pre začiatočníkov sa odporúča dlhší pobyt - na viditeľný pokrok je potrebný pobyt aspoň na 3 mesiace. Tým, čo majú isté základy, prinesie zlepšenie už aj mesačný kurz. Ak ste začiatočník, spočiatku to bude veľmi náročné. Čím dlhší je pobyt, tým výraznejší pokrok dosiahnete, zlepšíte si výslovnosť a hlavne stratíte zábrany komunikovať. Dvojtýždňový pobyt je vhodný len na občerstvenie dávnejšie naučeného, na výraznejší pokrok je to však krátka doba.

Certifikát

Po ukončení kurzu škola vystavuje doklad o absolvovaní kurzu. Je to potvrdenie o tom, aký pokrok študent na kurze dosiahol. Tento certifikát je len pre vlastné potešenie. Budete mať čierne na bielom, že ste sa zlepšili na stredne pokročilého, prípadne, že ste absolvovali kurz na tej a tej škole ...

Medzinárodne uznávaná skúška je hodnoverným dokladom o vedomostnej úrovni jazyka. Školy organizujú takéto skúšky zvyčajne štvrťročne. Ak chcete medzinárodne uznávaný certifikát z cudzieho jazyka, prihláste sa na prípravný kurz. Prípravné kurzy trvajú 10-12 týždňov.

Medzinárodne akceptované Cambdridge-ské skúšky:
Preliminary English Test (PET)
First Certificate in English (FCE)
Certificate of Advanced English (CAE)
Certificate of Proficiency in English (CPE)
International English Language Testing System (IELTS)
Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Skúška FCE sa považuje za postačujúci dôkaz o ovládaní základov angličtiny. Skúšku IELTS budú od vás požadovať pri vyššom odbornom vzdelávaní, skúška TOEFL sa vyžaduje od záujemcov o štúdium, či stáž na amerických školách.

Medzinárodne akceptované skúšky francúzskeho jazyka:
DILF - Diplôme initial de langue française
DELF - Diplôme d'études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Medzinárodne akceptované skúšky španielskeho jazyka:
D.E.L.E. inicial
D.E.L.E. básico
D.E.L.E. superior

Medzinárodne akceptované skúšky nemeckého jazyka:
Certificate C1
DaF - Deutsch als Fremdsprache

Ubytovanie a strava

Popri školnom je najväčšou položkou nákladov pobytu práve ubytovanie a strava. Najvhodnejšie je bývať v rodine, ktorá pomáha pri aklimatizácii v novom prostredí. Človek je tu nútený používať cudzí jazyk neustále a má k dispozícii komfort, ktorý na študentskom internáte nebýva (sledovanie miestnych televíznych programov, zabezpečená strava, domáce zvyklosti). Navyše tu bývajú aj ďalší študenti, ktorí pomôžu v prvých dňoch pobytu.

Rozhodovanie o type bývania závisí od vašej peňaženky. Je možné bývať v päťhviezdičkovom hoteli, ale i v ošarpanom internáte. V prvom prípade však chýba kontakt s ľuďmi, v druhom aj celkový komfort a navyše pribúda starosť o zabezpečenie stravy. Ak ste ubytovaný v rodine, strava je zvyčajne vo forme polpenzie - raňajky a večera. Na internáte strava zvyčajne nebýva zabezpečovaná.

Využitie voľného času

Čo si počať s voľným časom po skončení denného vyučovania? Možnosti sú určite rozdielne, ak ste povedzme v Londýne, alebo v nejakom menšom mestečku vo vnútrozemí. Platí to tak pre turistické atrakcie, ale takisto pre kultúrne, či športové vyžitie. V Austrálii a na Novom Zélande je možné absolvovať tzv. study tour, rekreačný kurz, ktorý je vlastne kombináciou štúdia angličtiny a ďalšej aktivity. Zvyčajne ide o športy ako potápanie, surf, golf, či lyžovanie.

Práca popri štúdiu

Ak si zvolíte niekoľkomesačný pobyt, na vstup do krajín mimo Európskej únie budete potrebovať študentské vízum. Držitelia takéhoto víza môžu popri štúdiu pracovať a tak si zlepšiť svoju finančnú bilanciu. Túto možnosť využívajú študenti hlavne pri pobytoch v Austrálii. V poslednom čase začínajú aj školy v Európe ponúkať kombináciu jazykového kurzu a pracovného pobytu.

Výsledný efekt z pobytu

Konečný efekt je závislý aj od toho, či idete na kurz sám, alebo v rámci organizovanej skupiny. V druhom prípade nečakajte od pobytu žiadne zázraky, nakoľko budete v menšej, či väčšej skupine slovenských študentov a hlavný zmysel pobytu v zahraničí sa vytráca. Ťažko sa totiž človek prinúti komunikovať v cudzom jazyku s niekým, kto na neho hovorí po slovensky. Takéto 1-2 týždňové pobyty ponúkajú niektoré agentúry pre študentov základných a stredných škôl. Z pohľadu študentov ide o atraktívny zájazd, z hľadiska zdokonalenia jazyka je však prínos minimálny.

Výber kurzu

Pri výbere kurzu si ujasnite čo od jazykového pobytu očakávate a podľa toho sa rozhodujte. Zvoľte si vyhovujúcu intenzitu výučby i čas vyučovania, ak potrebujete certifikát, načasujte si svoj pobyt podľa termínu takejto skúšky. Pri otázke ubytovania si zvážte, či chcete bývať na izbe sám, alebo spolu s ďalším študentom z inej krajiny, či uprednostníte radšej lacnejšie ubytovanie, ale ďalej od školy, alebo ste ochotný zaplatiť viac a nebudete strácať čas cestovaním. I zdanlivo nepodstatný detail môže zmeniť celkový prínos pobytu a preto dôkladne zvažujte každú možnosť!