Typy jazykových kurzov v zahraničí

  • Úvod
  • Typy jazykových kurzov

Členenie jazykových kurzov

Zoznámte sa aké sú typy jazykových kurzov v zahraničí. Rozhodnutie na aký typ kurzu sa prihlásite je veľmi dôležité. Prihlásenie na nevhodný typ kurzu môže byť pre vás stratou času i peňazí. Najprv preto zistite členenie kurzov a čo jednotlivé kurzy ponúkajú a až následne sa rozhodujte pre taký, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Jazykové kurzy podľa intenzity a zamerania:

Všeobecný jazykový kurz

Základný jazykový kurz, alebo tiež všeobecný, je najčastejší typ v rámci jazykových pobytov. Ide o základný kurz z pohľadu štúdia, ale tiež z pohľadu intenzity. Kurz je zameraný na súčasné rozvíjanie všetkých 4 jazykových zručností - na rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie, pričom dôraz sa kladie najmä na rozvoj schopnosti komunikácie v cudzom jazyku. Z pohľadu intenzity má základný kurz od 15 do 20 vyučovacích hodín týždenne.

Intenzívny kurz

Vyššia intenzita výuky znamená rýchlejšie napredovanie v učení. Školy ponúkajú intenzívne jazykové kurzy zvyčajne v počte 25 a 30, výnimočne až 38 hodín týždenne. Vyučovanie pri týchto kurzoch začína ráno a po obedňajšej prestávke pokračuje aj popoludní. Niektoré školy majú popoludňajšie bloky voliteľné, kde si sám študent môže určiť čomu sa bude venovať výuka. To môže byť špecifická oblasť napr. obchodná angličtina, nemčina pre lekárov, ale taktiež sa môžete zamerať na zdokonaľovanie výslovnosti.

Individuálny kurz

Individuálny kurz znamená, že ste len sám s lektorom. Oproti skupinovým kurzom je tento typ jazykového kurzu podstatne účinnejší a prináša študentom rýchlejšie napredovanie v cudzom jazyku. To, akú intenzitu si zvolíte je na vás, odporúča sa mať denne aspoň tri až štyri lekcie. Školy ponúkajú maximálne 6 hodín výuky denne. Individuálny kurz je oveľa drahší ako výuka v skupinách.

Kombinovaný kurz

Kombinovaný kurz je spojením skupinovej výuky a individuálnych lekcií. Študenti si pridávajú 1 alebo 2 individuálne hodiny denne. Tu sa môžu zamerať na slabiny študenta, na oblasti kde sa potrebuje zlepšiť, u niekoho to môže byť gramatika, u iného napr. výslovnosť.

Kurz v malej skupine

Kurz v malej skupine je niečo medzi individuálnou a skupinovou výukou. Zvyčajne býva v triede okolo 10 študentov, niektoré školy majú v jednej triede až 20 účastníkov. Čím väčší počet študentov v triede, tým menej času pripadne na každého študenta. Malá trieda je limitovaná počtom 6 účastníkov, na každého bude mať takto lektor viac času. Školné pri takomto kurze je drahšie ako vo veľkej skupine, ale je lacnejšie ako pri indviduálnom kurze.

Dlhobodý kurz

Ak vám na dosiahnutie vytýčenej jazykovej úrovne nestačí niekoľkotýždňový pobyt, prihláste sa na dlhodobý kurz. To je pobyt v trvaní 8 a viac týždňov. Výhodou tejto voľby je nižšia cena školného na týždeň pobytu v porovnaní s kratšími pobytmi.

Prípravný kurz

Ak bude vašim cieľom získanie jazykového certifikátu zvoľte si prípravný kurz, ktorý vás pripraví na zloženie skúšky. Dĺžka prípravných kurzov býva minimálne 4 týždne, častejšie sú tieto kurzy 10 až 12 týždňové. To, na akú dobu sa tam vybrať záleží na vašej jazykovej úrovni pri začiatku pobytu. Pozor však, nie každá škola je aj skúšobným strediskom. Je rozumné zvoliť si prípravný kurz v takej škole, kde môžete následne absolvovať aj samotnú skúšku. Ak tak nespravíte, skúšku na získanie certifikátu môžete absolvovať v lokalite a v termíne, ktorý vám bude najviac vyhovovať.

Kurz pre managerov

Kurzy pre managerov sú určené pre stredný manažment a podnikateľov s cieľom na zdokonalenie komunikačných schopností v cudzom jazyku. Ich zameranie býva podľa požiadaviek klientov - to môže byť oblasť marketingu, reklamy či bankovníctva. Kurzy prebiehajú v malých skupinách a zvyčajne sú doplnené individuálnymi hodinami pre jednotlivých účastníkov.

Kurz pre učiteľov jazykov

Tzv. Teacher Training sú kurzy pre učiteľov cudzieho jazyka, zvyčajne v trvaní dvoch týždňov. Účelom kurzov je naučiť lektorov najnovším metódam výučby s využívaním moderných technológií a učebných materiálov. Tieto kurzy sú podporované z európskych fondov v rámci programu Erasmus.