Cieľ jazykového pobytu v zahraničí

  • Úvod
  • Môj jazykový cieľ

Môj jazykový cieľ

Aký je môj cieľ, ak sa vyberiem na jazykový pobyt v zahraničí? To je základná otázka, ktorú si zodpovedz!

Jazykový kurz v zahraničí je jednoznačne najefektívnejší spôsob na zvládnutie cudzieho jazyka, zároveň však patrí k tým drahším riešeniam. Preto je dôležité zamyslieť sa nad cieľom vášho pobytu a ujasniť si, čo presne chcete pobytom dosiahnuť.

Koľko rôznych ľudí, toľko môže byť aj rozličných cieľov. Tu je zoznam tých najčastejších:Nájdite si ten svoj cieľ a prihláste sa na kurz, ktorý bude pre vás najvhodnejší.

Konečne sa dohovoriť v cudzom jazyku

Ak sa chcete raz a navždy zbaviť zábran pri používaní cudzieho jazyka, mali by ste vycestovať na jazykový pobyt do zahraničia. Na tento účel si zvoľte všeobecný jazykový kurz. Mesačný pobyt vám zaručene rozviaže jazyk". O vhodnej dĺžke pobytu a intenzite kurzu píšeme podrobnejšie v článku: Optimálna dĺžka a intenzita jazykového pobytu

Idem sa učiť úplne nový jazyk

Ak vás láka naučiť sa jazyk, s ktorým ste doteraz vôbec neprišli do kontaktu, začiatky budú náročné. Ale ak sa chcete naučiť plávať, musíte do vody, na suchu sa to veľmi nedá. Krajina, kde sa daným jazykom hovorí je to správne prostredie na čo najrýchlejšie dosiahnutie tohto cieľa. Zvoľte si individuálny kurz, kde budete sám s lektorom. Tento typ kurzu patrí k tým najdrahším, nakoľko vyučujúci sa venuje len jednému študentovi. Výhodou však je to, že sa nemusíte prispôsobovať iným študentom v triede, kde môžu byť jazykovo zdatnejší, ale aj menej zdatní. Jeden nestíha s ostatnými, iný sa môže nudiť ...

Ak sa z úrovne "úplný začiatočník" dopracujete na druhý stupeň t.j. "začiatočník", môžete pokračovať ďalej už v skupinovej výuke. Ušetríte. Je však možné, že ak vám individuálna výuka prináša evidentné napredovanie, prechod do skupiny bude spomalením v zlepšovaní.

Príprava na jazykovú škúšku

Po dosiahnutí úrovne "mierne pokročilý" môžete začať uvažovať o zložení jazykovej skúšky. Certifikát, ktorý takto získate môže byť vašou výhodou napr. pri hľadaní si zamestania. Ak máte záujem o vyššie odborné štúdium v zahraničí, preukázanie certikikátu z jazykovej skúšky býva základnou podmienkou na prijatie na vyššie štúdium. Mnohé školy ponúkajú tento typ kurzov, zvyčajne však kurz neotvárajú priebežne po celý rok, ale len raz štvrťročne. Preto plánujte takýto kurz v dostatočnom časovom predstihu!

Jazykový kurz + šport

Kombinácia jazykového kurzu a športu dokáže "naštartovať" účastníka pobytu k vyššej úrovni v jazykových znalostiach, rovnako ako v aj danom športe. Ak sa venujete napr. futbalu, hokeju či golfu, pobyt medzi rovesníkmi rovnakého záujmu môže pre vás byť veľkým prínosom. Doobeda máte jazykový kurz a následne sa venujete svojmu športu pod vedením odborníkov. Tento typ kurzu si taktiež môžu zvoliť tí, čo sa rozhodli, že potápanie, alebo surf je pre nich nová výzva a ktorého základy be chceli zvládnuť. A popritom si môžete oprášiť, či zlepšiť svoje jazykové znalosti.

Jazykový kurz + aktivity

Niektoré krajiny ponúkajú kombinované pobyty, kde sa budete venovať dopoludnia cudziemu jazyku a popoludní môžete spoznávať napr. kulinárske umenie danej krajiny, či navštevovať kurzy tanca.

Jazykový kurz v dome lektora

Indiviuálny kurz ponúkajú nielen jazykové školy, ale tak aj samostatní jazykový lektori. Ak sa rozhodnete pre kurz v dome lektora, budete mať absolútny komfort, nemusíte riešiť cestovanie z ubytovania do jazykovej školy, všetko budete mať na jednom mieste. Najvyšší komfort však zároveň znamená aj najvyššiu cenovú kategóriu. Pripravte sa na adekvátny rozpočet.

Jazykový kurz + stáž

Ak ste dosiahli úroveň "vyššie stredne pokročilý", môžete uvažovať o stážovom pobyte. Absolvovanie pracovnej stáže v renomovanej zahraničnej firme zvýši vašu hodnotu na trhu práce. Je zrejmé, že žiadny zametnávateľ vás nezamestná s tlmočníkom, teda aby ste svojho nového zamestnávateľa v zahraničí presvedčili, že ste pre neho tá správna osoba, nutne musíte ovládať miestny jazyk na dobrej úrovni. Ak ste požadovanú úroveň nedosiahli, bude nutné navštevovať kurz až kým sa na potrebnú úroveň nedopracujete. Mnohé školy ponúkajú takéto pobyty, zvyčajne sa jedná o neplatené stáže. Cenné skúsenosti takto získate napr. z oblasti marketingu, mediálnej komunikácie, ...

Oveľa lákavajšie sú stáže platené. Stáva sa, že po absolvaní neplatenej stáže vám firma ponúkne platenú pozíciu, ak ste sa osvedčili a boli s vami spojkojní. Platené stáže sú vo všeobecnosti najmä v oblasti služieb, v hotelierstve, alebo v opatrovateľstve. O tejto téme píšeme podrobnejšie v článku: Štúdium a prax vo firmách

Jazykový kurz pre celú rodinu

Ak ste sa rozhodli, že cudzí jazyk sa budete učiť celá rodina, prípadne niektorí členovia rodiny, sú školy ktoré vám to umožnia. Takéto pobyty neponúka mnoho škôl, treba hľadať. Dopoludnia prebieha jazykové vzdelávanie a popoludní je už od učenia kľud a rodina si napr. spoločne užíva relax na pláži.

Dlhodobé pobyty na 3,6 a 9 mesiacov

Ak vám na dosiahnutie vytýčenej jazykovej úrovne nestačí niekoľkotýždňový pobyt, prihláste sa na dlhodobý kurz. Taký je pobyt v trvaní 8 a viac týždňov. Oproti kratším pobytom to má výhodu v nižšej cene školného v porovnaní s krátkodobými pobytmi.

Stredoškolské pobyty

Študujte semester, alebo celý akademický rok na strednej škole v zahraničí a získate cennú devízu na celý život. Okrem dokonalého zvládnutia cudzieho jazyka, bude veľkým prínosom osobnostný a profesijný rast. Spoznáte novú kultúru druhej krajiny a získate nových priateľov. Táto investícia do vlastného vzdelania vám bude prinášať úroky v budúcnosti. Pobyty môžete absolvovať na súkromných i štátnych stredných školách vo viacerých krajinách.

Štúdium na univerzite

Získať kvalitné vysokoškolské vzdelanie môžete vo viacerých európskych a zámorských krajinách. Niektoré krajiny Európskej únie majú vysokoškolské štúdium bezplatné. V prospech štúdia na zahraničných univerzitách hovorí ich vysoká úroveň vzdelávania. Ak vás láka takéto štúdium, budete musieť zvládnuť vyučovací jazyk danej krajiny (zvyčajne sa jedná o angličtinu) dokonale.