5 dôvodov na jazykový pobyt v zahraničí

  • Úvod
  • Dôvody na jazykový pobyt

Prečo vycestovať na jazykový pobyt?

Prečítaj si našich 5 dôvodov prečo by si mal rozmýšlať nad jazykovým kurzom v zahraničí.

Jazykový pobyt v zahraničí má nesporne viacero výhod, ktoré ti jazykový kurz v domácom prostredí nedokáže poskytnúť. Takýto jazykový kurz ti umožní nielen dokonale zvládnuť cudzí jazyk, ale prináša aj ďalšie výhody.

Ale základná otázka, ktorú si musíš zodpovedať, je: Potrebujem ovládať angličtinu, či nemčinu?

Možno nie, ale ak chceš byť vo výhode oproti ostatným napr. pri hľadaní práce, alebo počas zahraničnej dovolenky, znalosť minimálne anglického jazyka určite oceníte. Jazykový kurz v zahraničí prináša skúsebosti, z ktorých môžeš čerpať po celý život. Dôvody prečo vycestovať na jazykový pobyt do zahraničia sú rôzne, podľa nás tieto sú najčastejšie:

  1. Uplatnenie na európskom trhu práce
  2. Prekonanie jazykovej bariéry
  3. Skrátenie doby štúdia
  4. Rýchle občerstvenie jazykových znalostí
  5. Aktívna a atraktívna dovolenka

Uplatnenie na európskom trhu práce

Potrebuješ používať cudzí jazyk v práci?

Ovládanie aspoň jedného svetového jazyka je základným predpokladom na uplatnenie sa na európskom trhu práce. Ak budeš vedieť komunikovať vo viacerých jazykoch, zvýšiš si tým svoju šancu na uplatnenie v rámci Európskej únie.

Prekonanie jazykovej bariéry

Potrebuješ súrne zvládnuť základy komunikovania?

Prostredie, kde sa daný jazyk používa 24 hodín denne je ideálne na rýchle a efektívne zvládnutie cudzieho jazyka. V takomto prostredí rýchlo stratíš zábrany a prekonáš jazykovú bariéru, keďže si nútený používať nový jazyk po celý čas a to nielen na vyučovaní.

Skrátenie doby štúdia

Chceš sa naučiť za niekoľko týždňov to, čo iným trvá celý rok?

Už za 4 týždne pobytu na jazykovej škole v zahraničí dosiahneš také zlepšenie v cudzom jazyku, na ktoré by si potrebovali celý rok štúdia doma.

Rýchle občerstvenie jazykových znalostí

Rád by si si občerstvil dávno naučené slovíčka?

Ak si dlhšiu dobu cudzí jazyk nepoužíval, postačí krátkodobý pobyt v prostredí, kde ho budeš počuť po celý deň a na každom kroku. Takto si najrýchlejšie obnovíš a zdokonalíš svoje jazykové znalosti.

Aktívna a atraktívna dovolenka

Chceš stráviť zopár týždňov aktívnej a atraktívnej dovolenky?

Budeš surfovať, potápať sa, hrať golf, či lyžovať a ani nezbadáš ako rýchlo sa zlepšíš v cudzej reči. Takýto pobyt ti umožní nielen zdokonaliť si svoje jazykové znalosti, ale aj dokonale spoznať novú krajinu. Z hotelovej izby počas zájazdu s cestovnou kanceláriou sa ti to sotva podarí.