TRAWELL Blog

Optimálna dĺžka pobytu a intenzita jazykového kurzu

Plánujete vycestovať na jazykový pobyt do zahraničia a neviete aký intenzívny kurz si zvoliť? To je častá dilema našich klientov.

Optimálna intenzita pre vás bude taká, ktorá prinesie maximálne napredovanie a pritom čas strávený v škole nebude utrpením, ale zábavou.

Ak cestujete na jazykový pobyt prvýkrát a pred zakúpením kurzu sa neporadíte s odborníkom na jazykové pobyty, či s niekým, kto takýto pobyt už absolvoval, môže sa stať že si nezvolíte správne.

Najprv si povedzme aké sú možnosti. Kurz si môžete zvoliť ako:

  • skupinový
  • individuálny
  • kombinácia skupinovej a individuálnej výuky

Minimálnou dennou „dávkou“ jazykového kurzu sú 3 vyučovacie hodiny denne. Pri skupinovom budete v triede s ďalšími študentmi, individuálny kurz znamená, že budete sám s lektorom. Vyučovacia hodina sa zvyčajne nerovná 60 minútam, ale býva 45 alebo 50 minút. Len málo škôl má lekcie v trvaní 55 a 60 minút. Ďalšie možnosti z pohľadu intenzity sú 4, 5 a 6 lekcií denne.

Skupinová výučba

Musíte uvedomiť, že nie je jedno v akej veľkej skupine budete. Čím väčšia skupina, tým menej času sa vám bude môcť lektor venovať. Z tohto pohľadu je ideálne byť v triede s menším počtom spolužiakov. Kurzy s malým počtom študentov sú tzv. mini skupiny, kde býva najviac 6 študentov. Počet študentov v klasickej skupine býva od 8 až do 15. Niekde sú triedy aj s 20 účastníkmi, čo sa už zdá priveľa. Nemusí to však byť katastrofa. Vždy záleží na lektorovi ako vedie vyučovanie. Ak budete pracovať vo dvojiciach či trojiciach, môžete efektívne napredovať aj napriek väčšiemu počtu spolužiakov.

Individuálna výučba

To, aký typ kurzu si zvoliť, závisí najmä od vašej úrovne znalosti jazyka. Ak ste úplný začiatočník, väčšina škôl vás do skupinovej výuky neakceptuje. V takom prípade sú riešením individuálne lekcie. Lektor je tam len pre vás a dovtedy sa venujete preberanej téme, kým je to potrebné. Nemusíte sa nikomu prispôsobovať. Takýto kurz je efektívnejší a znamená rýchlejšie napredovanie. Z pohľadu pokroku v cudzom jazyku sú tri – štyri hodiny individuálne porovnateľné s piatimi - šiestimi hodinami skupinového kurzu. Ak zvládnete základy môžete prejsť do skupiny, kde budú ďalší študenti s rovnakou jazykovou úrovňou.

Kombinovaná výučba

Kombinácia skupinovej a individuálnej výučby je veľmi dobrá voľba z pohľadu rýchlosti zdokonaľovania v jazykových znalostiach. Doobeda sa učíte v skupine a popoludní máte jednu alebo dve hodiny sám s lektorom. Tu sa môžete zamerať napr. na gramatiku, výslovnosť, špecifickú slovnú zásobu, či na zlepšenie konverzácie.

Voľba správnej intenzity v závislosti na dobe pobytu

Voľbu intenzity zvažujte aj z pohľadu celkovej dĺžky pobytu. Vycestovať na týždenný pobyt nemá zmysel. Samotné cestovné náklady môžu byť vyššie ako školné ... No a kým sa dostanete do tempa už musíte baliť kufre a cestovať domov. Preto považujte za minimálny pobyt dva týždne. Ak budete môcť stráviť na jazykovom pobyte 4 týždne, podarí sa vám zdokonaliť sa v jazyku výraznejšie. Odborníci tvrdia, že mesačný pobyt v ideálnom prostredí, teda tam, kde sa daným jazykom komunikuje všade, nahradí ročný kurz v domácom prostredí. Zvyčajne počas tretieho týždňa pobytu samotný účastník pocíti na sebe napredovanie, niektorí dokonca v tomto období mávajú sny v cudzom jazyku. No a ak si môžete dovoliť stráviť na jazykovom pobyte dva, či až tri mesiace, vaša jazyková úroveň sa výrazne zlepší.

Ak sa vyberiete na krátkodobý pobyt v trvaní 1 či dva týždne, je rozumné zvoliť si maximálnu intenzitu, t. j. 6 lekcií denne. Pri dlhšom pobyte ako denná „dávka“ postačí 4 - 5 lekcií. Tri hodiny denne sú vhodné pre tých, ktorí si chcú obnoviť dávnejšie zvládnuté vedomosti a svoj pobyt plánujú využiť na spoznanie zvolenej krajiny, či mesta a jeho atrakcií a pamätihodností, alebo len tak relaxovať na pláži.

Cena vs typ, intenzita kurzu a celková dĺžka pobytu

Najviac zaplatíte za individuálny kurz, menej za kombinovaný a najmenej za skupinový. Zároveň platí, že čím viac hodín denne, tým drahšie školné. Týždenné školné závisí aj od celkovej dĺžky pobytu. Ak zvažujete dlhší pobyt, zistite si aká je cenová politika jednotlivých škôl! Mnohé školy s narastajúcou dĺžkou pobytu znižujú výšku školného. Napr. pri 4 týždňoch je školné 255 GBP/týždeň, pri 8 týždňoch to bude 250 GBP/týždeň a ak vycestujete na 9 a viac týždňov za 1 týždeň zaplatíte 230 GBP.

Menej je niekedy viac!

Príliš veľa hodín denne môže byť nakoniec kontraproduktívne, preto si dobre rozmyslite zvolenú intenzitu. Okrem samotného pobytu v škole, počítajte jednu až dve hodiny denne s ďalším časom potrebným na osvojenie si nového učiva a vypracovanie domácich úloh. Ak si zvolíte pobyt v nejakom veľkomeste a nebudete bývať v blízkosti školy, rátajte na dopravu ďalšiu hodinu ak nie viac. No a deň má len 24 hodín a človek musí jesť i spať...

Záver

Čím ste v cudzom jazyku zdatnejší, tým je menej nutná vysoká intenzita kurzu a naopak. Ak je vaša znalosť cudzieho jazyka slabá, zvažujte v prvom rade individuálny kurz, prípadne čo možno najvyššiu dennú intenzitu v skupine. Vyberte si ponuku s maximálnou dĺžkou lekcie a s minimálnym počtom študentov v triede v závislosti na cene, ktorú ste ešte schopný alebo ochotný zaplatiť.