Prehľad jazykových škôl, ceny 2018

  • Úvod
  • Prehľad jazykových škôl

Prehľad jazykových škôl v ponuke TRAWELL Service

Porovnajte ceny jednotlivých jazykových škôl v našej ponuke.

Pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku na porovnanie cien jednotlivých jazykových škôl z našej ponuky podľa krajín. Školy majú odlišnú cenovú politiku a cena kurzu/týždeň sa mení v závislosti od celkovej dĺžky pobytu. Na základné porovnanie ceny školného sme zvolili týždenné školné pri 12 týždňovom pobyte.

Tento prehľad je určený na prvotné porovnávanie. Na detailné podmienky každej školy sa dostanete kliknutím na názov školy.

Dĺžka lekcie: vyučovacia hodina v minútach

Školné: cena základného kurzu/týždeň v mene cieľovej krajiny pri pobyte 12 týždňov a viac, ak si zvolíte pobyt na kratšiu dobu, alebo inú intenzitu školné bude iné!

Ubytovanie rodina: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe s polpenziou

Ubytovanie apartmán: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe bez stravy

Ostatné poplatky: súčet administratívnych poplatkov účtovaných jazykovou školou - registračný poplatok, poplatok za zabezpečenie ubytovania

Učebnica: cena učebnice a ďalších učebných pomôcok, v prípade, že cena nie je uvedená, je táto položka zahrnutá v školnom

TRAWELL Index: kvalita jazykovej školy ohodnotená našou agentúrou

Poznámky:

+ plná penzia
w účtuje sa za každý týždeň pobytu
sp sezónny príplatok za každý týždeň pobytu

Prehľad jazykových škôl: Austrália

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
BRISBANE Lexis 45 175 AUD sp 270 AUD 235 AUD 365 AUD 120 AUD x,xx
CAIRNS CCE 45 195 AUD sp 240 AUD sp 255 AUD sp 50 AUD 5 AUD w 4,14
PERTH Lexis 45 235 AUD sp 280 AUD 235 AUD 365 AUD 120 AUD x,xx

Prehľad jazykových škôl: Írsko

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
CORK CEC 45 175 € sp 210 € sp 175 € sp 55 € 25 € 3,85
DUBLIN ALL 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
DUBLIN Dorset 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
DUBLIN Atlas 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
DUBLIN Swan 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
DUBLIN Atlantic 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
DUBLIN GCI 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
GALWAY GCI 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
GALWAY Bridge Mills 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14

Prehľad jazykových škôl: Malta

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
GOZO BELS 45 115 € sp 245 € sp 195 € sp 60 € 25 € x,xx
GZIRA Chamber College 45 140 € sp 240 € sp 250 € sp 55 € 30 € x,xx
SLIEMA AM Studio 45 157,50 € sp 213 € sp 195 € sp - 30 € x,xx
SLIEMA Linguatime 45 145 € sp 280 € sp 255 € sp 71 € sp 5 € w x,xx
ST JULIANS ESE 45 160 € sp 305 € sp 275 € sp 55 € - x,xx
ST JULIANS EC 45 185 € 220 € sp 270 € sp 75 € - x,xx
ST JULIANS ACE 45 115 € 290 € sp 270 € sp 100 € - x,xx
St PAULS BAY BELS 45 175 € sp 210 € sp 180 € sp 55 € 25 € 3,85
SWIEQI Clubclass 45 120 € sp 240 € sp 230 € sp 45 € - x,xx

Prehľad jazykových škôl: USA

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
BOSTON LAL 45 275 USD sp 340 USD 385 USD 205 USD 60 USD x,xx
BOSTON OHC 45 320 USD 325 USD sp 480 USD sp 200 USD 50 USD x,xx
FORT LAUDERDALE TLA 45 320 USD 325 USD sp 480 USD sp 200 USD 50 USD x,xx
FORT LAUDERDALE LAL 45 275 USD sp 242 USD sp 480 USD sp 205 USD 60 USD x,xx

Prehľad jazykových škôl: Kanada

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
CALGARY OHC 50 290 CAD 210 CAD sp 245 CAD 385 CAD 50 CAD x,xx
CALGARY Global Village 50 335 CAD 195 CAD + 438 CAD 370 CAD 10 CAD w x,xx
KELOWNA IGK 60 285 CAD 210 CAD +   -  325 CAD   -   x,xx
TORONTO Tamwood 45 340 CAD 215 CAD sp   -   380 CAD 80 CAD x,xx
TORONTO Hansa 50 193 CAD 263 CAD   -   100 CAD   -   x,xx
TORONTO ILAC 45 168 CAD 235 CAD + sp 325 CAD 300 CAD 60 x,xx
TORONTO ACCESS 55 255 CAD 210 CAD   -   360 CAD 10 CAD w x,xx
VANCOVUER ILAC 45 168 CAD 235 CAD + sp 325 CAD 300 CAD 60 x,xx
VANCOVUER Tamwood 45 340 CAD 215 CAD sp   -   380 CAD 80 CAD x,xx

Prehľad jazykových škôl: Veľká Británia

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
BOURNEMOUTH BEET 45 238 GBP 135 GBP sp 148 GBP sp 90 GBP - x,xx
EASTBOURNE LTC 45 165 GBP 128 GBP sp 105 GBP 60 GBP - x,xx
LIVERPOOL LILA 50 190 GBP 150 GBP sp 120 GBP 90 GBP 30 GBP x,xx
LIVERPOOL LSE 55 175 GBP 130 GBP sp 170 GBP 95 GBP 25 GBP x,xx
LONDON LSC Stanton 50 110 GBP 220 GBP 270 GBP 100 GBP 30 GBP x,xx
LONDON LAL 50 215 GBP sp 190 GBP sp 235 GBP sp 105 GBP 28 GBP x,xx
LONDON OHC 45 190 GBP 200 GBP 270 GBP 135 GBP 35 GBP x,xx
LONDON Tti 50 137 GBP 220 GBP 185 GBP 110 GBP - x,xx
OXFORD BSC 50 185 GBP 185 GBP 200 GBP 95 GBP - x,xx
OXFORD OHC 45 205 GBP 195 GBP 260 GBP 135 GBP 35 GBP x,xx
TORBAY LAL 50 200 GBP sp 140 GBP sp 105 GBP sp 105 GBP 28 GBP x,xx
PLYMOUTH Meridian 60 245 GBP 165 GBP sp 140 GBP 75 GBP - GBP x,xx
PORTSMOUTH Meridian 50 245 GBP 165 GBP sp 155 GBP 75 GBP - x,xx
WINCHESTER ATC 60 200 GBP 140 GBP sp 175 GBP - 60 GBP x,xx

Prehľad jazykových škôl: Malta

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
GOZO BELS 45 175 € sp 210 € sp 175 € sp 55 € 25 € 3,85
SLIEMA Linguatime 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
SLIEMA AM Studio 45 235 € sp 213 € sp 300 € sp - 30 € 4,14
ST JULIANS ESE 45 245 € sp 250 € sp 205 € sp 45 € - 3,85
ST JULIANS EC 45 225 € 235 € sp 255 € sp 75 € - 3,85
St PAULS BAY BELS 45 175 € sp 210 € sp 180 € sp 55 € 25 € 3,85
SWIEQI Clubclass 45 180 € sp 210 € sp 255 € sp 80 € - 4,62

Prehľad jazykových škôl: Nemecko

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
BERLIN BWS 50 365 CAD 200 CAD 240 CAD 365 CAD 45 CAD 3,85
HAMBURG TANDEM 45 124 EUR sp 224 EUR - 100 EUR 40 EUR x,xx
HEIDELBERG F + U Academy 55 285 CAD 210 CAD +   -  325 CAD   -   3,85
HEIDELBERG Alpha Aktiv 45 115 EUR 250 EUR sp 110 EUR 25 EUR 30 EUR x,xx
FRANKFURT Sprachcaffe 45 335 CAD 210 CAD sp   -   365 CAD 80 CAD 3,85

Prehľad jazykových škôl: Francúzsko

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
ANTIBES CIA 45 163 EUR 290 EUR 140 EUR sp 50 EUR - x,xx
NICE Actilangue 45 133 EUR sp 182 EUR 175 EUR - - x,xx
NICE Azurlingua 45 145 EUR sp 255 EUR 150 EUR sp 60 EUR - x,xx