Príležitostná práca v Londýne

Pracovné možnosti v Londýne

Mnohomiliónový Londýn ponúka obrovské množstvo pracovných príležitostí. Ak ste však práve dorazili prvý krát do Londýna, pravdepodobne nebudete vedieť kde a ani ako si prácu hľadať. Základom je vedieť, kde nájdete potrebné informácie. K úspechu budete nutne potrebovať aj angličtinu. Čím je Vaša angličtina lepšia, tým vyššia je aj šanca na úspech.

Základné zdroje informácií:

  • denná tlač
  • inzertné časopisy
  • knižnica
  • vývesné tabule
  • spolužiaci

Denná tlač

Všetky anglické noviny uverejňujú inzeráty. Existuje do 20 denníkov s celoštátnou distribúciou a stovky miestnych novín, ktoré sú vychádzajú denne, prípadne týždenne. Večerné noviny, vychádzajúce len v Londýne a ktoré obsahujú veľké množstvo ponúk, sú Evening Standard. Okrem platenej inzercie tieto noviny inzerujú veľa krátkodobých pracovných ponúk, najmä v utorňajšom vydaní. Ďalej sú to voľne dostupné časopisy TNT, Fusion a Southern Gross, ktoré získate zadarmo, väčšinou pri vchode do metra - tieto však treba hľadať zavčasu ráno, okolo obeda sú už zvyčajne rozobraté.

Inzertné noviny

Inou možnosťou je hľadanie v inzertných novinách, ktoré vychádzajú v Londýne. Najznámejší inzertný denník je LOOT - stojí okolo 1 libry. Netreba ho však kupovať, môžete si ho prečítať v každej knižnici.

Knižnice

V Londýne je hustá sieť knižníc, je do nich voľný vstup a môžete tam študovať celé dni - dennú tlač, časopisy, odborné knihy, ako aj beletriu. Nájdete tu rôzne príručky a adresáre. Personál knižnice býva veľmi ochotný a poradí, ak si s niečím neviete rady. Ak ich požiadate o radu ohľadom pracovných možností, nasmerujú Vás ku knihám s touto tematikou. Navyše zvyčajne je tu takisto prístup na internet. Všade je možnosť kopírovania, jedna stránka formátu A4 stojí okolo 50 pencí.

Na vystavenie preukazu v knižnici na vypožičiavanie si kníh domov potrebujete akýkoľvek doklad s adresou, kde bývate. Postačuje napr. aj list, ktorý ste na túto adresu dostali. Ak Vám z domu zašlú na Vašu adresu, kde ste ubytovaní list, dostanete ho do 1 týždňa od podania a máte doklad potrebný pre registráciu.

Vývesné tabule

Cenným zdrojom informácií o voľných pracovných miestach sú vývesné tabule, ktoré sú umiestnené v trafikách a rôznych malých obchodíkoch tzv. off licence. Zvyčajne ich nájdete pri zastávkach metra. Veľké množstvo takýchto vyvesených inzerátov je pri zastávke Earl's Court. Tu si môžete vyvesiť oznam aj Vy. Na týždeň pýta majiteľ za vyvesenie inzerátu okolo 80 pencí. Jedine v centre Londýna stojí takéto vyvesenie okolo 1-2 libier.

Jazyková škola

Ak navštevujete jazykovú školu, tak tá je takisto miestom, kde sa oplatí sledovať nástenky. Nájdete tam ponuky na lacné ubytovanie ako i pracovné príležitosti. Väčšina študentov v triedach okrem navštevovania kurzu aj pracuje, takže ak ich poprosíte určite Vám poradia. Pri troche šťastia niektorý spolužiak môže vedieť o nejakom voľnom mieste.

Druhy pracovných činností:

  1. cleaning
  2. gardening
  3. leaflets delivery
  4. au pair
  5. kitchen assistant

Cleaning

cleaning je vlastne upratovanie či už v rodinách, prípadne v rôznych podnikoch. Hodinová mzda je u týchto prác 5-6 libier. Niektoré rodiny vyžadujú prácu raz do týždňa, tak na 3 hodiny. Ak máte šťastie a nájdete si takúto robotu u niekoľkých rodín, môžete takto zarobiť i 20 libier za deň. Iní vyžadujú každodenné upratovanie, ale časovo len na 1 hodinu.

Gardening

podobný druh práce ako cleaning je starostlivosť o záhradu tzv. gardening, kde ide majiteľom o vytrhávanie buriny, strihanie kríkov, alebo kosenie trávy. Časovo zaberie táto robota 4-8 hodín raz do týždňa, zvyčajne ide o sobotu. Platia v priemere 7-8 libier na hodinu.

Leaflets delivery

mnohí začínajú svoju pracovnú kariéru v Londýne touto prácou - roznášaním propagačných letákov - leaflets delivery. Firmy platia na hodinu, niektoré od počtu roznesených letákov.

Au pair:

ďalšou možnosťou je zamestnať sa ako au pair. Hoci au pair miesta sú vo väčšine krajín prístupné obom pohlaviam, mnoho rodín tradične uprednostňuje dievčatá, ale niekedy hľadajú vyslovene osobu opačného pohlavia. Takže, chlapci ak máte kladný vzťah k deťom, máte šancu na takúéto miesto. Na oplátku za stravu, ubytovanie, vreckové sa od au pair očakáva pomoc pri ľahkých domácich prácach vrátane jednoduchého varenia a starostlivosti o deti - max 30 hodín týždenne. Popritom zostáva dosť času pre priateľov, účasť na jazykovom kurze a rôzne záľuby. Typický pracovný deň trvá 5-6 hodín, s 3-4 popoludniami s deťmi v rámci šiestich dní v týždni. Zvyšok večera, 1 celý deň a 3 popoludnia za týždeň sú zvyčajne voľné. Okrem zabezpečenej stravy a ubytovania (zvyčajne máte samostatnú izby) dostávate vreckové 50-60 libier týždenne.

Kitchen assistant:

ak by ste chceli zarábať okolo 100 libier týždenne musíte hľadať prácu ako pomocná sila - kitchen assistant, bar tenders - v reštauráciách, od malých obchodíkov tzv. take away až po mamutie firmy ako sú McDonald? Kentucky Fried Chicken a podobné. V Londýne je ich veľké množstvo, pri každej zastávke metra. Netreba sa vzdávať pri prvom neúspechu, ale vytrvalo chodiť ďalej. Vždy sa nájde podnik, ktorý potrebuje pracovníkov.

Vyvarujte sa chýb!

Vždy spomeňte, že navštevujete jazykový kurz a radi by ste im pomohli svojimi schopnosťami. Pri každej práci musíte tvrdiť, že mienite pracovať aspoň pol roka, ešte lepšie 1 rok. Keď poviete niekomu, že ste prišli na 1 mesiac, okamžite stratí záujem zamestnať Vás. Keď ste už prijatí, vždy sa dá povedať, že niečo súrne Vám prišlo do toho a musíte odísť.

Pri čítaní inzerátov si dajte pozor na inzeráty typu "Práca na doma, 100 libier za 100 obálok, odpoveď za 2-3 známky". Dostanete milý list, sľubujúci veľký zisk. Najprv však musíte zaplatiť registračný poplatok 15 - 25 libier a potom zistíte, že tá práca spočíva v zháňaní odpovedí na Vami podaný inzerát "Práca na doma, 100 libier za 100 obálok"...

Nečakajte, že budete úspešní hneď v prvý deň, možno ani po dvoch týždňoch sa úspech nedostaví. Treba však vytrvalo ísť za vytýčeným cieľom.

Záverom krátke zhrnutie:

- sledujte inzeráty v novinách - LOOT, Fusion, TNT, Southern Gross, Evening Standard a pátrajte po výveskách pri zastávkach metra
- zamerajte sa na cleaning, gardering, leaflets delivery, aupair, pomocný personál v reštauráciách
- začínajte s tým, že mienite pracovať minimálne 6 mesiacov
- pozorne čítajte všetky lákavé ponuky, nie všetky sú fair !