TRAWELL Service
Jazykové pobyty v zahranièí > Collection Francaise 5

Ako sa rýchlo uèi nové slovíèka

Francúzština

Pri uèení sa cudzieho jazyka je ve¾mi dôležité memorovanie nových slovíèok. Èím máte väèšiu slovnú zásobu, tým lepšie porozumiete písanému i hovorenému textu a dokážete sa presnejšie vyjadrova. Samotné uèenie slovíèok nie je ve¾mi zábavné, preto vyskúšajte uèenie nových slovíèok jednoduchou a zábavnou formou.

Pomocu poèúvania pesnièiek sa dá jednoducho a zábavnou formou rozširova slovná zásoba. Poèúvajte ïalšie skladby po francúzsky a precviète si svoju slovnú zásobu prostredníctvom nášho piateho výberu francúzskych pesnièiek.Paroles "COLLECTION FRANÇAISE 5"

  1. Nouvelle Star 2006: J'irai chanter
  2. Olivia Ruiz: La femme chocolat
  3. Grégory Lemarchal: Fais moi un signe
  4. Nolwenn Leroy & Houcine Camara: Lettre a France
  5. Isabelle Boulay & Nolwenn Leroy: Un jour ou l'autre
  6. Olivia Ruiz & Christian Olivier: Non-dits
  7. Nolwenn Leroy: Mon ange
  8. Elodie Frégé & Michal Kwiatkowski: Viens jusqu'? moi
  9. Grégory Lemarchal: Restons amis
10. Nolwenn Leroy: L'enfant cerf-volant
11. Grégroy Lemarchal: De temps en temps
12. Grégroy Lemarchal: A corps perdu
13. Charles Aznavour & Dominique: Hier encore
14. Les Enfoires: Le temps qui court
15. Olivia Ruiz: Pas si vieille
16. Gregory Lemarchal & Chimene Badi: Je viens du sud
17. Gregory Lemarchal & Nolwenn Leroy: L´hymne a l´amour
18. Nolwenn Leroy: Rien de mieux de monde
19. Nouvelle Star 2007: 3 éme sexe

Nouvelle Star 2006: J'irai Chanter


J'ai longé des précipices
Pour trouver un bout d'étoile
D'artifices en sacrifices
Enfin c'est mon cœur qui bat
J'irai chanter pour ça

Quand j'ai la foi de survivre
Sur ce chemin trop étroit
C'est un cri qui me délivre
Qui sonne la fin du combat
J'irai chanter toujours

J'irai chanter !
Chaque jour comme le dernier
Chanter comme je respire
Ne jamais en finir
J'irai chanter pour revenir au monde
Sentir chaque seconde
Pour vivre avec ma voix

Depuis que tourne le monde
Des voix se sont élevées
Mais pour une terre qui succombe
Une histoire couronnée
J'irai chanter encore !

Pour cette inconnue qui passe pour un regard
Je peux changer tout laisser toute la place
A l'amour qui me porte jusque au bout
Pour voir venir mon trône
Chanter comme ça

J'irai chanter !
Chaque jour comme le dernier
Chanter comme je respire ne jamais en finir
J'irai chanter pour revenir au monde
Sentir chaque seconde
Pour vivre avec ma voix

J'irai chanter (x6)

J'irai chanter !
Chaque jour comme le dernier
Chanter comme je respire ne jamais en finir
J'irai chanter pour revenir au monde
Sentir chaque seconde
Pour vivre avec ma voix
Tu verras j'irai chanter comme ça !


Olivia Ruiz: La Femme Chocolat


Taille-moi les hanches ? la hache
J'ai trop mangé de chocolat
Croque moi la peau, s'il-te-plaît
Croque moi les os, s'il le faut

C'est le temps des grandes métamorphoses

Au bout de mes tout petits seins
S'insinuent, pointues et dodues
Deux noisettes, crac! Tu les manges

C'est le temps des grandes métamorphoses

Au bout de mes l?vres entrouvertes
pousse un framboisier rouge argenté
Pourrais-tu m'embrasser pour me le couper...

Pétris-moi les hanches de baisers
Je deviens la femme chocolat
Laisse fondre mes hanches Nutella
Le sang qui coule en moi c'est du chocolat chaud...

Un jour je vais m'envoler
A travers le ciel ? force de gonfler...
Et je baillerai des éclairs
Une com?te plantée entre les dents
Mais sur terre, en attendant
Je me transformerai en la femme chocolat...

Taille-moi les hanches ? la hache
J'ai trop mangé de chocolat...


Grégory Lemarchal: Fais Moi Un Signe


Je suis devant un mur blanc
Mais je sais que vous ?tes présent
Alors faites-moi un signe
Apparaît je t'attends
Je ne te demande rien
Rien qu'un seul geste de la main
Alors fais-moi un signe
Montrez-moi le chemin
Dis-moi seulement l?ves-toi
Et j'irais o? tu me diras
Les pieds nus sur la sc?ne

Faites moi un signe
Faites moi un signe
Faites moi un signe

Devant ce mur blanc de chaux
De tes yeux azur-indigo
Alors fais-moi un signe
Fais couler un ruisseau
Ecris ton nom noir sur blanc
De ce bout de charbon br?lant
Alors faites-moi un signe
Je suis pr?t maintenant
Ça restera entre nous
Mais je n'aurais plus jamais froid
Les pieds nus sur la sc?ne

Faites moi un signe
Faites moi un signe
Faites moi un signe...

Nolwenn Leroy & Houcine Camara: Lettre A France


Depuis que je suis loin de toi
Je suis comme loin de moi
Et je pense ? toi tout bas
Tu es ? six heures de moi
Je suis ? des années de toi
C'est ça ?tre l?-bas.

La différence
C'est ce silence
Parfois au fond de moi.
Tu vis toujours au bord de l'eau
Quelquefois dans les journaux
Je te vois sur des photos.
Et moi loin de toi
Je vis dans une boite ? musique
Electrique et fantastique
Je vis en "chimérique".

La différence,
C'est ce silence
Parfois au fond de moi.
Tu n'es pas toujours la plus belle
Et je te reste infid?le
Mais qui peut dire l'avenir
De nos souvenirs
Oui, j'ai le mal de toi parfois
M?me si je ne le dis pas
L'amour c'est fait de ça.

Il était une fois
Toi et moi
N'oublie jamais ça
Toi et moi !

Depuis que je suis loin de toi
Je suis comme loin de moi
Et je pense ? toi l?-bas.
Oui j'ai le mal de toi parfois
M?me si je ne le dis pas
Je pense ? toi tout bas...


Isabelle Boulay & Nolwenn Leroy: Un Jour Ou L'autre


Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu
Pour arriver au coin de ta rue
Puisque derrire tes paupires baisses
Tu as suivi les routes o j'ai march
Puisque tu vois la couleur de mes nuages
Et les photos qui rient dans mes bagages
Je garderais tous ces morceaux de nous
Que tu as laisss casss un peu partout

Un jour ou l'autre, on se retrouvera
Comme un matin d'enfance
Un jour tout autre, on se reconnatra
Pour une autre danse

Tu as rveill des soleils endormis
Entre tes cils, ils m'ont souri
Par tes yeux clairs, j'ai vu des arcs-en-ciel
L o j'avais laiss fondre mes ailes
Mme si tu vis dans d'autres vies que moi
Si chaque nuit nous loigne pas pas
Mme si j'ai peur des ombres qui s'avancent
Dans cette chambre qui part vers le silence

Un jour ou l'autre, on se retrouvera
Comme un matin d'enfance
Un jour tout autre, on se reconnatra
Au-del du silence

Un jour ou l'autre, on se retrouvera
Comme un matin d'enfance
Un jour tout autre, on se retrouvera
Pour une autre danse


Olivia Ruiz & Christian Olivier: Non-dits


Non-dit, non mais non mais dis donc,
Dis-moi-le donc, ce non-dit l?
Ce non-dit-ci, dis-le-moi donc,
Non-dit, non mais non mais dis donc
N'attendons pas d'?tre plus l?
Pour me raconter tout cela

Depuis jamais qu'on se le dit
Les années passent sans merci
Si l'on se frôle c'est déj? ça
Chacun son rôle, pas plus que ça
{au Refrain} {Ensemble}

On s'est menti autant de fois
Que l'on se disait tout cela
Tous les matins et les midis
Et toute la semaine aussi

C'est ridicule, mais c'est comme ça
Si l'on recule, on voit tout ça
On voit s'éteindre dans le ciel
Les étoiles et les arcs-en-ciel

On verra bien, tu me disais
Ce que cela fera apr?s
Dans le lit de tous les non-dits
Sommeillent tous nos paradis
{au Refrain} {Ensemble}

Puis, l'on s'dira c'qu'on voulait pas
Se dire mal o? ça fait l?
Tu sais les enfants, c'est comme ça
Dira pas, dira, dira pas
Mais quand dira, ça fera l? mal ? mon estomac

N'attendons pas d'?tre plus l?
Pour me raconter tout cela
N'attendons pas d'?tre plus ici
Pour me raconter tout ceci
Ceci, cela s'envolera et vite s'oubliera

Non-dit, non mais non mais dis donc
Non-dit, non mais non mais dis donc

Dis-moi-le donc, ce non-dit-l? dis-moi-le donc
Ce non-dit-ci, dis-le-moi doncd dis-le-moi donc
Non dit non mais non mais non mais dis donc
{Ensemble}

Non-dit, non mais non mais dis donc,
Dis-moi-le donc, ce non-dit l?
Ce non-dit-ci, dis-le-moi donc,
Non-dit, non mais non mais non mais dis donc


Nolwenn Leroy: Mon Ange


J'ai la gorge nouée une porte ? pousser
Tu ne dois rien savoir de mon émoi

C'est un jour de soleil mais tout est triste en moi
Et je me suis jurée d'?tre forte pour toi

Et pourtant je crois, vraiment
Qu'il faudrait si peu de chose
Pour que je craque
Et que je me montre vulnérable, enfin

Car, je sais que tu vas nous quitter mon ange
La clarté étrange de ton sourire illumine mon été
Je sais que tu vas nous quitter mon ange
Mais comment oser te toucher
J'ai si peur de voir mes mains trembler

Je m'asseois sur ton lit
Dans toutes ces vagues de plis
O? tu pourrais te noyer pour une éternité

Je vais dire des b?tises,
Te raconter mon château,
Parler devient ma hantise,
Et s'il me manquait des mots ?

Pourtant je crois, vraiment
Qu'il faudrait si peu de choses pour que je craque
Et que je me montre vulnérable enfin

Car, je sais que tu vas nous quitter mon ange
La clarté étrange de ton sourire illumine mon été
Je sais que tu vas nous quitter mon ange
Mais comment oser te toucher
Si j'ai si peur de voir mes mains trembler

Et si j'étais trop lâche pour voir la vérité
Et l'accepter avec courage
Comme toi tu le fais

Car, je sais que tu vas nous quitter mon ange
La clarté étrange de ton sourire illumine mon été
Je sais que tu vas tout quitter mon ange
Et si loin de moi t' envoler...

Je le sais que tu vas nous quitter mon ange
La clarté étrange de ton sourire illumine mon été
Je sais que tu vas nous quitter mon ange
Mais comment oser te toucher
Si j'ai si peur de voir mes mains trembler


Elodie Frégé & Michal Kwiatkowski: Viens Jusqu'? Moi


M'entends-tu quand je te parle
Dans la prison de ton coeur
Je connais le poids de tes larmes
Et des questions intérieures

Je comprends bien que tu prot?ges
De tous les maux et tous les pi?ges
En taisant tes douleurs

Je connais la liste longue
De ces barri?res entre nous
Quand pour faire comme tout le monde
On fait semblant jusqu'au bout

Mais je veux une place différente
Etre l'âme soeur et la présence
Qui comprend tout

{Refrain:}
Fais tomber les armures
Viens casser pierre ? pierre tous les murs
Et combler les distances qui t'éloignent de moi
Je partage tes blessures
Je comprends tes erreurs, tes ratures
Si tu me dis les mots que tu pensais tout bas
Viens jusqu'? moi
Viens jusqu'? moi

Je suis l? dans le silence
Quelque soit le jour et l'heure
J'attendrai que tu t'avances
Pour avouer ce qui t'est lourd

Je veux cette place différente
Celle de l'âme soeur, de la présence
Qui sait porter secours

Viens te raccrocher ? moi
Mon coeur est une terre d'asile
Pour que tu trouves les pas tranquilles
Vers ton amour

{au Refrain}
Viens jusqu'? moi, viens jusqu'? moi...


Grégory Lemarchal: Restons Amis


Reviens avant que l'on ne se perde de vue
ou d'imprévus, avant que tout s'efface
reviens et restons encore fid?le
le temps que se détache toute ma peau de la tienne
que disparaisse ton ombre

restons amis , le temps que plus rien ne fasse mal
le temps de se voir sous un jour différent
restons amis ? l'aube de faire ses bagages
sans rien détruire du beau qui nous attend
on aura tout ? y gagner sous un jour différent , restons amis

reviens , pour les soirs d'amertume
les petites blessures quand rien n'a plus de sens
reviens et reste ? proximité pour partager les rires
et les fragilités qu'aucun ne comprendrait

restons amis , le temps que plus rien ne fasse mal
le temps de se voir sous un jour différent
restons amis ? l'aube de faire ses bagages
se prendre au jeu, on ne sait jamais vraiment
ce qui pourrait nous arriver sous un jour différent
restons amis

restons amis , le temps que plus rien ne fasse mal
le temps de se voir pendant qu'il en est encore temps
sous un ciel différent , défaire ses bagages
restons amis


Nolwenn Leroy: L' Enfant Cerf-volant


Faut le voir assis sur un banc
Sur le trottoir attendre le vent
Qui a coupé le filament
Qui le retenait ? sa vie d' avant
Il dort dehors il pleure dedans
Il dit qu 'ailleurs rien ne l' attend
L' enfant cerf-volant
Il voulait les nuages
Il est seul enfin
Mais que sera demain
Des parents comme il y en a tant
La bride au coeur
Ni fous ni méchants eux aussi
Ils ont eu quinze ans
A quoi bon le dire
Ils n' ont plus d' âge maintenant
Ils se demandent a chaque instant
S' il dort dehors s' il pleure dedans
L' enfant cerf-volant
Il voulait les nuages il est seul enfin
Mais que sera demain
O? vont-ils?
Au bout d' un r?ve que desirent-ils?
Que le vent les él?ve ils n' ont pas le temps
Pas le temps d' attendre longtemps
Ce moment d' égarement
Il voulait les nuages il est seul enfin
Mais que sera demain
Il voulait les nuages il attend le vent
L' enfant cerf volant.
Il attend le vent l' enfant cerf-volant


Grégroy Lemarchal: De Temps En Temps


De temps en temps
Je craque sous le poids de l'espérance
Je vais parfois ? contre sens
De temps en temps
J'ai des fl?ches plantées au coeur
De la peine, de la rancoeur
De temps en temps je ris de rien
Je fais le con parce que j'aime bien
De temps en temps
J'avance en ayant peur
Je suis le fil de mes erreurs
Et tr?s souvent...

{Refrain :}
Je me rel?ve sous ton regard
Je fais des r?ves o? tout va bien
Je me bouscule, te prends la main
Au crépuscule, je te rejoins
Je me rel?ve sous ton regard
Je fais le r?ve d'aller plus loin
Je me bouscule, te prends la main
Du crépuscule jusqu'au matin

De temps en temps
Je plie sous le poids du sort,
Et des souffrances collées au corps,
De temps en temps
Je prends des coups dans le dos
Des conneries, des jeux de mots,
De temps en temps
Je regrette l'innocence
Qu'on peut avoir dans notre enfance
De temps en temps je veux la paix
Pour moi, je n'ai plus de respect
Et tr?s souvent…

{Refrain}
De temps en temps
Je pense ? tort
Que pas de larmes, c'est ?tre fort
Au fond ce que j'attends
C'est voir le bout de nos efforts
Que l'amour soit l? encore

Je me rel?ve sous ton regard
Je fais des r?ves o? tout va bien
Je me bouscule, te prends la main
Au crépuscule, je te rejoins

{Refrain}


Grégroy Lemarchal: A Corps Perdu


Puisque des filets nous retiennent
Puisque nos raisons nous enchaînent
Que rien ne brille sous nos remparts
Et puisqu'on n'atteint pas le ciel
A moins de s'y br?ler les ailes
Et suivre les routes o? l'on s'égare
Comme on dresse un étendard

A corps perdu, ivre et sans fard
Pour n'?tre plus le pantin d'un espoir
Et si la vie n'est qu'une cause perdue
Mon âme est libre d'y avoir enfin cru
A corps perdu

Puisque les destins sont les m?mes
Que tous les chemins nous ram?nent
A l'aube d'un nouveau départ
On n'apprend rien de nos erreurs
A moins de s'y br?ler le coeur
Je suivrai les routes o? l'on s'égare
Comme on dresse un étendard

A corps perdu, ivre et sans fard
Pour n'?tre plus le pantin d'un espoir
Et si la vie n'est qu'une cause perdue
Mon âme est libre d'y avoir enfin cru
A corps perdu
A corps perdu

A corps perdu j'écrirai mon histoire
Je ne serai plus le pantin du hasard
Si toutes les vies sont des causes perdues
Les hommes meurent de n'avoir jamais cru
De n'avoir pas vécu ivres et sans fard
Soldats vaincus pour une guerre sans victoire

Et si ma vie n'est qu'une cause perdue
Je partirai libre d'y avoir au moins cru
A corps perdu
A corps perdu...


Charles Aznavour & Dominique: Hier Encore


Hier encore j'avais vingt ans
Je caressais le temps
Et jouais de la vie
Comme on joue de l'amour
Et je vivais la nuit
Sans compter sur mes jours
Qui fuyaient dans le temps

J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air
J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés
Que je reste perdu ne sachant o? aller
Les yeux cherchant le ciel
Mais le c?ur mis en terre

Hier encore j'avais vingt ans
Je gaspillais le temps
En croyant l'arr?ter et pour le retenir
M?me le devancer je n'ai fait que courir
Et me suis essoufflé

Ignorant le passé conjuguant au futur
Je précédais de moi toute conversation
Et donnais mon avis que je voulais le bon
Pour critiquer le monde avec désinvolture

Hier encore j'avais vingt ans
Mais j'ai perdu mon temps
A faire des folies
Qui ne me laissent au fond
Rien de vraiment précis
Que quelques rides au front
Et la peur de l'ennui

Car mes amours sont mortes
Avant que d'exister
Mes amis sont partis
Et ne reviendront pas
Par ma faute j'ai fait
Le vide autour de moi
Et j'ai gâché ma vie
Et mes jeunes années

Du meilleur et du pire
En jetant le meilleur
J'ai figé mes sourires
Et j'ai glacé mes pleurs
O? sont-ils ? présent
A présent mes vingt ans?


Les Enfoires: Le Temps Qui Court


Et finalement
Apr?s quelques années
Les hommes ont remplacé tes poupées
Et les gla?euls posés dans ta chambre
Remplacent aujourd'hui les fleurs des champs

Et c'est le temps qui court, court
Qui nous rend sérieux
La vie nous a rendu plus orgueilleux
Parce que le temps qui court, court
Change les plaisirs
Et que le manque d'amour nous fait vieillir

A l'heure qu'il est
Mes voitures de plastique
Sont devenues vraies depuis longtemps
Et finalement les affaires et l'argent
Ont remplacé mes jouets d'avant

Et c'est le temps qui court, court
Qui nous rend sérieux
La vie nous a rendus plus orgueilleux

Parce que le temps qui court, court, oh court
Change les plaisirs
Et que le manque d'amour nous fait vieillir

Parce que le temps qui court, court, oh court
Change les plaisirs
Et que le manque d'amour nous fait vieillir

Et toujours le temps qui court, court
Change les plaisirs
Et que le manque d'amour nous fait vieillir

Olivia Ruiz: Pas Si Vieille


Je n'suis pas si vieille que ça
J'ai encore du temps devant moi
Je m'préf?re jeune, je ne fume, ni ne bois
Je mange un homme a chaque repas
Je ne suis pas si vieille que ça
Les regards se traînent encore derri?re moi
La vieillesse m'ennuie, je le crie sur les toits
Un corps qui dit oui a pour moi tous les droits

Je n'suis pas de celles dont la vieillesse fait peur
Quand je vois mon amant se pâmer devant moi
dans sa tenue d'Adam
Je n'suis pas de celles dont la vieillesse fait peur
car je prend mas calmants

Je n'suis pas si vieille que ça
La preuve par 3 je l'aie devant moi
Je les préf?re jeunes et nombreux ? la fois
Quand l'un est en panne, les 2 autres sont l?
Je n'suis pas si vieille que ça
Je n'ai rien ? perdre alors prenez moi
Et dans l'oreiller, je le gémis tout bas
Un corps qui dit oui a pour moi tous les droits

Je n'suis pas de celles dont la vieillesse fait peur
Quand je vois mon amant se pâmer devant moi
dans sa tenue d'Adam
Je n'suis pas de celles dont la vieillesse fait peur
car je prend mes calmants


Grégory Lemarchal & Chimene Badi: Je Viens Du Sud


J'ai dans le c?ur, quelque part,
De la mélancolie,
Mélange de sang barbare
Et de vin d'Italie,
Un mariage ? la campagne
Tiré par deux chevaux,
Un sentier dans la montagne
Pour aller puiser l'eau.
J'ai au fond de ma mémoire
Des lumi?res d'autrefois
Qu'une tr?s vieille femme en noir
Illuminait pour moi,
Une maison toute en pierres
Que la mer a rongée
Au-dessus d'un cimeti?re
O? les croix sont penchées.

Je viens du sud
Et par tous les chemins,
J'y reviens...

J'ai dans la voix, certains soirs,
Quelque chose qui crie,
Mélange d'un chant barbare
Et d'un ciel d'Italie,
Des col?res monumentales
Que les vents m'ont soufflées,
Des discours interminables
Apr?s le déjeuner.

Je viens du sud
Et par tous les chemins,
J'y reviens...

J'ai quelque part dans le c?ur
De la mélancolie,
L'envie de remettre ? l'heure
Les horloges de ma vie,
Un sentier dans la montagne
Quand j'aurai besoin d'eau,
Un jardin dans la campagne
Pour mes jours de repos,
Une maison toute en pierres
Que la mer a rongée
Au-dessus d'un cimeti?re
O? mon p?re est couché.

Je viens du sud
Et par tous les chemins,
J'y reviens...
Et par tous les chemins,
J'y reviens...


Grégory Lemarchal & Nolwenn Leroy: Hymne A L´ Amour


Le ciel bleu sur nous peut s`effrondrer
Et la terre peut bien s`écrouler
Peu m`importe si tu m`aimes
Je me fous du monde entier
Tant que l`amour inondera mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m`importent les grands probl?mes
Mon amour, puisque tu m`aimes...
J`irais jusqu`au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais...
J`irais décrocher la lune
J`irais voler la fortune
Si tu me le demandais...
Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais...
On peut bien rire de moi,
Je ferais n`importe quoi
Si tu me le demandais...

Si un jour la vie t`arrache ? moi
Si tu meurs, que tu sois loin de moi
Peu m`importe, si tu m`aimes
Car moi je mourrai aussi...
Nous aurons pour nous l`éternité
Dans le bleu de toute l`immensité
Dans le ciel, plus de probl?mes
Mon amour, crois-tu qu`on s`aime?...

...Dieu réunit ceux qui s`aiment!


Nolwenn Leroy: Rien De Mieux Au Monde


La vie nous tient des promesses
Elle nous donne ? espérer
Du soleil, de la tendresse,
Des souvenirs de jeunesse
Que la pluie efface

C' est l' amour qui nous terrasse
Mais il n'y a rien ? regretter,
Ni les mots qui nous agacent,
Ni les vagues qui nous
Fracassent contre les jetées

{Refrain:}
Y a rien de monde,
Que l' amour qu' on a donné
Y a rien de mieux au monde,
Y a rien de mieux au monde

Les pas s' en vont dans les dunes
Ils seront vite effacés
Ne ressens pas de rancune
Si je passe pr?s de la lune
Je te l' enverrais

{au Refrain, x3}


Nouvelle Star 2007 : 3 éme Sexe


Dans la rue des tenues charmantes
maquillé comme mon fiancé
garçon, fille l'allure stupéfiante
habillé comme ma fiancée
Cheveux longs cheveux blonds colorés
toute nue dans une boîte en fer
il est belle, il est beau décrié
l'outragé mais j'en ai rien ? faire

J'ai pas envie de la voir nue
J'ai pas envie de le voir nu
et j'aime cette fille aux cheveux longs
et ce garçon qui pourrait dire non

Et on se prend la main (2 fois)
une fille au masculin
un garçon au féminin
et eux ne valaient rien (2 fois)
et on n'en a plus besoin (2 fois)

Des visages dans des cheveux d'or
qui... oublient leur vertu
Mais c'est pas vrai
qu'ils ont l'air d'un conquistador
asexués une fois dév?tus
qui croire quand on les voit comme ça
excitant toutes les petites filles
pourquoi on n'y croit plus comme ça
isolé dans un corps presqu'il

Des robes longues pour tous les garçons
habillés comme ma fiancée
Pour des filles sans contrefaçons
maquillées comme mon fiancé
Le grand choc pour les plus vicieux
c'est bientôt la chasse aux sorci?res
ambiguë jusqu'au fond des yeux
le retour de Jupiter

J'ai pas envie de la voir nue...
J'ai pas envie de le voir nu..
odrazka Collection Francaise 5 na You Tube
-->> J'irai chanter
-->> La femme chocolat
-->> Fais moi un signe
-->> Lettre a France
-->> Un jour ou l'autre
-->> Non-dits
-->> Mon ange
-->> Viens jusqu'a moi
-->> Restons amis
-->> L'enfant cerf-volant
-->> De temps en temps
-->> A corps perdu
-->> Hier encore
-->> Le temps qui court
-->> Pas si vieille
-->> Je viens du sud
-->> Rien de mieux de monde
-->> 3éme sexe


odrazka Ïalšie zdroje informácií

-->> Bonjour.com
-->> Digital Dialects
-->> French for Beginners

odrazka Preèítajte si pred cestou:
Spoloèník cestovate¾a

Jazykové pobyty v zahranièí

Agentúra TRAWELL Service
Gúgska 27, 940 01 Nové Zámky
tel: 0908-708033, fax: 035-6414556

e-mail: email Skype: Skype TRAWELL Service
Stránka optimalizovaná pre rozlíšenie 1024x768 bodov Microsoft Internet Explorer verzia 7.0
This page is optimalized for default 1024x768 pixels and for browser Microsoft Internet Explorer vs. 7.0
© Copyright by TRAWELL Service 2005-2014.