Prehľad jazykových škôl, ceny 2017

  • Úvod
  • Prehľad jazykových škôl

Prehľad jazykových škôl v ponuke TRAWELL Service

Porovnajte ceny jednotlivých jazykových škôl v našej ponuke.

Pripravili sme pre Vás prehľadnú tabuľku na porovnanie cien jednotlivých jazykových škôl z našej ponuky podľa krajín. Školy majú odlišnú cenovú politiku a cena kurzu/týždeň sa mení v závislosti od celkovej dĺžky pobytu. Na základné porovnanie ceny školného sme zvolili týždenné školné pri 12 týždňovom pobyte.

Tento prehľad je určený na prvotné porovnávanie. Na detailné podmienky každej školy sa dostanete kliknutím na názov školy.

Dĺžka lekcie: vyučovacia hodina v minútach

Školné: cena intenzívneho kurzu/týždeň v mene cieľovej krajiny pri pobyte 12 týždňov a viac, ak si zvolíte pobyt na kratšiu dobu, alebo inú intenzitu školné bude iné!

Ubytovanie rodina: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe s polpenziou

Ubytovanie apartmán: cena ubytovania/týždeň v 1 lôžkovej izbe bez stravy

Ostatné poplatky: súčet administratívnych poplatkov účtovaných jazykovou školou - registračný poplatok, poplatok za zabezpečenie ubytovania

Učebnica: cena učebnice a ďalších učebných pomôcok, v prípade, že cena nie je uvedená, je táto položka zahrnutá v cene školného

TRAWELL Index: kvalita jazykovej školy ohodnotená našou agentúrou

Poznámky:

+ plná penzia
w účtuje sa za každý týždeň pobytu
sp sezónny príplatok za každý týždeň pobytu

Porovnanie jazykových škôl: Kanada

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
CALGARY OHC 50 365 CAD 200 CAD 240 CAD 365 CAD 45 CAD 3,85
CALGARY Global Village 50 365 CAD 195 CAD + 438 CAD 370 CAD 10 CAD w 3,85
KELOWNA IGK 55 285 CAD 210 CAD +   -  325 CAD   -   3,85
TORONTO Tamwood 45 335 CAD 210 CAD sp   -   365 CAD 80 CAD 3,85
TORONTO Hansa 50 263 CAD 238 CAD 280 CAD 100 CAD   -   3,85
TORONTO ILAC 45 325 CAD 225 CAD + sp 280 CAD 320 CAD   -   3,85
TORONTO ACCESS 55 330 CAD 210 CAD   -   360 CAD 10 CAD w 3,85
VANCOVUER ILAC 45 325 CAD 225 CAD + sp 280 CAD 320 CAD   -   3,85
VANCOVUER Tamwood 45 335 CAD 210 CAD sp   -   365 CAD 80 CAD 3,85

Porovnanie jazykových škôl: Veľká Británia

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
BOURNEMOUTH BEET 45 293 GBP 130 GBP sp 143 GBP sp 340 GBP 90 GBP 4,32
LONDON LSC Stanton 50 139 GBP 240 GBP 325 GBP sp 100 GBP 30 GBP 4,32
LONDON LAL 50 139 GBP 240 GBP 325 GBP sp 100 GBP 30 GBP 4,32
LONDON OXHC 50 139 GBP 240 GBP 325 GBP sp 100 GBP 30 GBP 4,32
LONDON Tti 50 139 GBP 240 GBP 325 GBP sp 100 GBP 30 GBP 4,32
LONDON Clubclass 50 139 GBP 240 GBP 325 GBP sp 100 GBP 30 GBP 4,32
KELOWNA IGK 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
TORONTO Tamwood 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
TORONTO Hansa 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
TORONTO ILAC 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
TORONTO ACCESS 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
VANCOVUER ILAC 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85
VANCOVUER Tamwood 50 255 CAD 255 CAD 280 CAD 340 CAD 75 CAD 3,85

Porovnanie jazykových škôl: Malta

Mesto škola dĺžka
lekcie
školné ubytovanie
rodina
ubytovanie
apartmán
ostatné
poplatky
učebnica TRAWELL
index
GOZO BELS 45 175 € sp 210 € sp 175 € sp 55 € 25 € 3,85
SLIEMA Linguatime 45 195 € sp 240 € sp 255 € sp 50 € 5 € w 4,14
SLIEMA AM Studio 45 235 € sp 213 € sp 300 € sp - 30 € 4,14
ST JULIANS ESE 45 245 € sp 250 € sp 205 € sp 45 € - 3,85
ST JULIANS EC 45 225 € 235 € sp 255 € sp 75 € - 3,85
St PAULS BAY BELS 45 175 € sp 210 € sp 180 € sp 55 € 25 € 3,85
SWIEQI Clubclass 45 180 € sp 210 € sp 255 € sp 80 € - 4,62